• Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer 

   Fauskerud, Odd Arne; Athanasiu, Corneliu; Havnegjerde, Christian Rekdal; Tørum, Erik; Christensen, Stein Olav; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Rapportens første del tar for seg anisotropi for leire spesielt med vekt på betydning for stabilitetsberegninger. Det presenteres et konsept for bestemmelse av udrenert skjærfasthet i bløt leire og anvendelse av dette i ...
  • Detektering av kvikkleire fra ulike sonderingsmetoder 

   Sandven, Rolf; Vik, Arne; Rønning, Sigbjørn; Tørum, Erik; Christensen, Stein; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Hovedmålsettingen med NIFS-prosjektet er og "Samordne retningslinjer og forbedre verktøy for geoteknisk prosjektering i kvikkleireområder". Innenfor denne rammeavtalen er det gjort avrop på en deloppgave med tittelen ...
  • Probabilistiske analyser av grunnundersøkelser i sensitive leirområder 

   Bæverfjord, Maj Gøril; Tørum, Erik; Sandven, Rolf; Vik, Arne (Report, 2012)
   Dette FoU-oppdraget tar sikte på å identifisere sviktsannsynlighet og pålitelighet basert på ulik grad av felt- og laboratorieundersøkelser. Det skal legge opp til et løp der man forsøker å kvantifisere usikkerheten i ...