• Gjennomgang av skredfareutredninger utarbeidet av konsulenter i perioden 2011-2014 

   Ragulina, Galina; Taurisano, Andrea (Report, 2015)
   190 skredfareutredninger utarbeidet av konsulenter mellom 2011 og 2014 er gjennomgått for å kartlegge omfanget av undersøkelse og dokumentasjon som er typisk i denne typen utredning under dagens praksis. Resultatene er ...
  • Hvordan beregne ekstremverdier for gitte gjentaksintervaller? 

   Ragulina, Galina; Taurisano, Andrea (Report, 2014)
   Rapporten presenterer elementer av ekstremverditeorien, vurderer ulike modeller (distribusjoner) for beregning av ekstremverdier, og foreslår ”best praksis” for beregning av nedbørsverdier for store gjentaksintervaller som ...