• Nifs - sluttrapport 

      Myrabø, S.; Viklund, M.; Øvrelid, K.; Dolva, B. K.; Øydvin, E. K.; Petkovic, G.; Humstad, T.; Aunaas, K.; Thakur, V. (Report, 2016)
      NIFS-programmet (2012-2015) har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen. Våre mål har vært å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede ...