• Datarapport for Kvikkleireskred ved Esp i Byneset i januar 2012 

   Thakur, Vikas (Report, 2012)
   På morgenen søndag 1. januar 2012 gikk det et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, like utenfor Trondheim. Skredet var ca. 150 m bredt og 450 m langt. Delprosjekt 6 Kvikkleire i Etatsprogrammet NATURFARE - infrastruktur, ...
  • En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder 

   Oset, Frode (Report, 2012)
   Kvikkleireworkshop – en nasjonal satsning på sikkerhet i kvikkleireområder ble arrangert av Statens vegvesen den 10.‐ 11.oktober 2012 i Trondheim. Denne workshopen var en del av delprosjekt Kvikkleire i Etatsprogrammet ...
  • Grense mellom lokal- og områdestabilitet 

   Aunaas, Kristian; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Havnen, Ingrid; Viklund, Margareta; Abokhakil, Mostafa; Fauskerud, Odd Arne; Christensen, Stein; Gjelsvi, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2016)
   Rapporten sammenstiller arbeidet og underbygger anbefaling for en praktisk håndterbar grense mellom lokal- og områdestabilitet. Anbefalingen må vurderes av NIFS-etatene før implementering i regelverk
  • Kvalitetskontroll, analyse og forslag til oppdatering av historiske kvikkleireskred og andre leirskred registrert i Nasjonal skredhendelsesdatabase (NSDB) 

   Solberg, Inger-Lise; Sokalska, Ewa; Devoli, Graziella; Hansen, Louise; Thakur, Vikas (Report, 2015)
   Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til datakvalitet av registrerte kvikkleireskred og andre leirskredhendelser i Nasjonal skredhendelsesdatabase (NSDB). Ca. 500 skredhendelser ble kontrollert mht. ...
  • Metode for vurdering av løsne – og utløpsområder for områdeskred 

   Aunaas, Kristian; Ottesen, Hanne Bratlie; Oset, Frode; Nyheim, Trude; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Fauskerud, Odd Arne; Karlsrud, Kjell; L’heureux, Jean-Sébastien; Gjelsvik, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2016)
   Rapporten inneholder anbefalte metoder for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred
  • Prosentvis forbedring av materialfaktor i sprøbruddmaterialer 

   Thakur, Vikas; Oset, Frode (Report, 2012)
   Norges vassdrags‐ og energidirektorat og Statens vegvesen har en ambisjon om å komme med et felles kriterium for prosentvis forbedring av materialfaktor. Statens vegvesen har utarbeidet to nye forslag til prosentivis ...
  • Skredet ved Nord - Statland 

   Moholdt, Ragnar; Nordal, Steinar; Thakur, Vikas; Oset, Frode; Viklund, Margareta; Lyche, Einar; Strand, Stein-Are (Report, 2014)
   Rapporten beskriver historikk og hendelsesbakgrunn omkring skredet på Nord-Statland i januar 2014. Videre følger en omfattende teknisk utredning av skredårsak
  • The Natural Hazards Project: Programme plan 2012-2015 for the Government Agency Programme 

   Wahl, Ragnhild; Børsting, Trond; Samdal, Brigt; Aabøe, Roald; Kosberg, Solveig; Verhage, Art (Report, 2013)
   The report describes the multi-disciplinary research project entitled Natural hazards – infrastructure for floods and slides (NIFS). The project is a joint enterprise involving the Norwegian National Rail Administration, ...
  • Valg av karakteristisk Cua – profil basert på felt– og laboratorieundersøkelser 

   Oset, Frode; Viklund, Margareta; Fauskerud, Odd Arne; Christensen, Stein; Nordal, Steinar; Strand, Stein-Are; Gjelsvik, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2014)
   I det geotekniske fagmiljøet er det stor enighet om at valg av karakteristisk udrenert aktiv skjærfastet (cuA) er meget viktig og spiller en stor rolle for beregnet sikkerhetsfaktor i stabilitetsanalyser. Dette er således ...