• Eksempel på dreneringstiltak i små nedbørsfelt 

      Hopland, Agathe Alsaker; Myrabø, Steinar; Traae, Eirik (Report, 2016)
      Denne rapporten gir ei samla oversikt (med eksempel) over dei fleste dreneringstiltak som kan utførast i små nedbørsfelt eller sidevassdrag i Noreg for å førebygge mot flaumskadar