• Storglomfjordutbyggingen 

      Jim Bogen; Truls Erik Bønsnes; Hallgeir Elvehøy; Ånund Kvambekk; Kristian R. Strand (Report, 2010)
      Målinger og vurderinger som dokumenterer virkninger av Storglomfjord-utbyggingen. Årsrapport for 2009