• Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt 

      Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wang, Thea Karoline; Væringstad, Thomas (Others, 2015)
      Veilederen er en generell veileder for flomberegninger i små uregulerte felt og beskriver anbefalte metoder og tilgjengelig datagrunnlag. Metodene er flomfrekvensanalyser, formelverk, flommodellen i PQRUT og Rasjonale ...