• Kraftoverføringens kulturminner 

      Riibe, Sissel; Weyergang-Nielsen, Henning (Report, 2010)
      Dette er den tredje av NVEs fire temaplaner om vassdrags- og energisektorens kulturminner. Denne gangen handler det om historien til en av de viktigste bærebjelkene i vårt moderne velferdssamfunn: overføringssystemet som ...