• Norsk vindkraft og klimagassutslipp 

      Krogvold, Jon (NVE Rapport;, Report, 2019)
      Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om sammenhenger mellom klimagassutslipp og landbasert norsk vindkraft