• Flood estimation in small catchments 

   Fleig, Anne K.; Wilson, Donna (Report, 2013)
   This report is a literature review of flood estimation methods applicable to small catchments. The report summarizes characteristics of small catchments with respect to flood generation and estimation. It describes why ...
  • Karakterisering av flomregimer 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wilson, Donna (Report, 2014)
   Rapporten presenterer 161 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er laget statistikk over hvor ...