• DOKIVER - dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren 

   Yilmaz, Unn; Snekkenes, Christine (NVE Rapport;42, Report, 2019)
   For å forenkle prosessen og heve kvaliteten på dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren, har NVE utviklet en standard med veiledning og et digitalt registreringsskjema. Dokumentasjonsstandarden er delt ...
  • FoU-forprosjekt 80100: Sektorens kulturminner 

   Snekkenes, Chriskine; Yilmaz, Unn; Faugli, Per Einar (Report, 2015)
   Sektoren har behov for standarder for kulturminnefaglig dokumentasjon. Målet med forprosjektet har vært å utvikle et bedre faglig beslutningsgrunnlag og undersøke hvordan saksbehandling tilknyttet kulturminner kan ...