• Naturfareforum – Helhetlig risikostyring i små nedbørfelt 

      Hestad, Åsta Gurandsrud; Zeigler, Jon Bergersen; Carvajalino-Fernandez, Marcos (NVE Ekstern rapport;2021:20, Report, 2022)
      Rapporten presenterer resultater fra hydrologiske og hydrauliske analyser i et lite nedbørfelt i Lillehammer kommune – Skurva. Det er presentert forslag knyttet til overvåking, beredskap og en arbeidsmåte som kan følge ...