• Kraftverk; arkitektur, funksjon og teknologi 

      Forrás, Peter; Nynäs, Helena (NVE Rapport;2019:52, Report, 2019)
      For å øke forvaltningens kompetanse på vannkraftens kulturminner, i form av både enkeltminner og kulturmiljøer og spesielt sammenhengen mellom dem, er det nødvendig å utforske oppkomsten av vannkraftverk mer detaljert. En ...