• Erfaringer fra studietur til Ministry of Transportation (British Columbia) og Canadian Avalanche Center 

   Humstad, Tore; Juvik, Eivind S.; Håland, Gunne (Report, 2012)
   Denne erfaringsrapporten omhandler erfaringer og inntrykk fra en studietur til British Columbia og Alberta, Canada. Gunne Håland (VD-TMT), Tore Humstad (VD-TMT) og Eivind Juvik (RM-Ressursavdelingen) besøkte i mars 2012 ...
  • Naturfareprosjektet. Delprosjekt 7 Skred og flomsikring 

   Håland, Gunne; Langelid, Audun (Report, 2015)
   Formålet med studieturen var å utvikle vår kompetanse for bruk av ulike typer fanggjerder, som alpelandene bruker til skredsikring, med hovedvekt på vannrelaterte skred. Dette for å bringe ideer og metoder hjem til våre ...
  • Sammenligning av modelleringsverktøy for norske snøskred 

   Håland, Gunne; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Norem, Harald (Report, 2015)
   Rapporten omhandler en statistisk behandling av 15 modellerte snøskred der utløpsdistanse, maksimal skredhastighet, og friksjonsforhold i utløpsområdet er vurdert og sammenlignet med observerte skred i Norge. Det er antatt ...
  • Sikringstiltak mot skred og flom 

   Hoseth, Knut Aune; Kristensen, Lene L.; Håland, Gunne; Viklund, Margareta; Bjordal, Heidi (Report, 2015)
   Denne rapporten beskriver erfaringer fra utvalgte sikringstiltak i Sogn og Fjordane og Hordaland, bygget av Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Rapporten er basert på en befaring ...
  • Sikringstiltak mot skred og flom. Befaring i Troms og Finnmark høst 2012. 

   Hoseth, Knut Aune; Kristensen, Lene Lundgren; Håland, Gunne (Report, 2014)
   Rapporten beskriver erfaringer fra ulike sikringstiltak bygget av Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen i Troms og Finnmark. Rapporten er basert på en befaring i Naturfareprosjektet (NIFS), ...