• Erfaringer fra studietur til Ministry of Transportation (British Columbia) og Canadian Avalanche Center 

   Humstad, Tore; Juvik, Eivind S.; Håland, Gunne (Report, 2012)
   Denne erfaringsrapporten omhandler erfaringer og inntrykk fra en studietur til British Columbia og Alberta, Canada. Gunne Håland (VD-TMT), Tore Humstad (VD-TMT) og Eivind Juvik (RM-Ressursavdelingen) besøkte i mars 2012 ...
  • Måling med bakkebasert radar (InSAR) av Stavbrekka, Skjåk kommune 

   Skrede, Ingrid; Kristensen, Lene (Report, 2016)
   Våren 2015 utførte fjellskredseksjonen i NVE målingar med bakkebasert radar (InSAR) av Stavbrekka på Strynefjellet i Skjåk kommune. Føremålet var å undersøke om metoden er eigna til å måle bevegelsar i glideskred, og å ...
  • Snøskredvarsling med nærnabometoden 

   Juvik, Eivind; Kahrs, Katharina; Humstad, Tore (Report, 2015)
   Nærmeste nabo er en parameterfri regresjonsanalyse i statistikken. Vi har brukt den canadiske nærnabomodellen og laget snøskredvarsel for Senja i Troms fylke basert på skreddata fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og værdata ...