• Erfaringer fra utarbeidelse av Felthåndbok ved flom og skred 

   Viklund, Margareta; Hoseth, Knut Aune; Bjordal, Heidi; Kristensen, Lene Lundgren (Report, 2015)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra arbeidet med å lage en felthåndbok til bruk ved oppfølging av flom- og skredhendelser. Rapporten beskriver prosessen med tillaging av boka sammen med en kort presentasjon av ...
  • Felthåndbok ved flom og skred 

   Caragounis, Vivian; Hoseth, Knut Aune; Nordvik, Helge Leif; Bjordal, Heidi; Kristensen, Lene Lundgren; Viklund, Margareta (Book, 2015)
   Denne felthåndboken er utarbeidet for å gi støtte til både erfarne og uerfarne fagpersoner fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) og deres rådgivere som følger opp ...
  • Sikringstiltak mot skred og flom. Befaring i Troms og Finnmark høst 2012. 

   Hoseth, Knut Aune; Kristensen, Lene Lundgren; Håland, Gunne (Report, 2014)
   Rapporten beskriver erfaringer fra ulike sikringstiltak bygget av Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen i Troms og Finnmark. Rapporten er basert på en befaring i Naturfareprosjektet (NIFS), ...
  • Terminologi for naturfare 

   Kristensen, Lene Lundgren; Jensen, Odd Arne; Devoli, Graziella; Rustad, Birgit Katrine; Verhage, Aart; Viklund, Margareta; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred