Now showing items 21-40 of 357

  • Glacier Lake Outline 2018-2019 

   Andreassen, Liss M.; Nagy, Teodor (Dataset, 2022)
   Glacier Lake Outline (GLO) for Norway mapped from 2018-2019 Sentinel-2 optical satellite imagery. Lakes included in this product were water bodies that were considered to be connected to glacier boundary (GAO). See further ...
  • Effects of pollution-induced changes in oxygen conditions scaling up from individuals to ecosystems in a tropical river network 

   Eriksen, Tor Erik; Jacobsen, Dean; Demars, Benoit; Brittain, John E.; Søli, Geir; Friberg, Nikolai (Journal article, 2021)
   Anthropogenic inputs of nutrients and organic matter are common in tropical lowland rivers while little is known about the pollution-induced changes in oxygen availability and respiratory performance of ectotherms in these ...
  • Ingenmannsland 

   Storheil, Stig (Journal article, 2021)
   Artikkelen tar utgangspunkt i dokumentasjon av norske breer fra 1949 til 1979. Overvåking og måling av isbreer ble initiert basert på potensialet for vannkraft. Fra dag én ble fotografering brukt til dokumentasjon, analyse ...
  • SURF- urbanhydrologi i fokus 

   Skaugen, Thomas; Lawrence, Deborah; Fleig, Anne; Borsányi, Péter; Ortega, Rengifo Z.; Dyrrdal, Anita V. (Journal article, 2018)
   I løpet av 2018-2020 vil forskere ved NVE, MET og Oslo VAV arbeide med å forstå og modellere urbanhydrologi. Overvannsproblemer i byer og tettbygde strøk er kommet for å bli, og kommuner og sentrale institusjoner innen ...
  • Estimating the mean areal snow water equivalent from satellite images and snow pillows 

   Skaugen, Thomas (Hydra rapport;1998:2, Report, 1998)
   By modelling the snow accumulation process in time and space as sums of random gamma distributed variables, the mean areal snow water equivalent (SWE) can be estimated. In the methodology we make use of the fact that sums ...
  • DDDUrban, ny urbanhydrologisk modell, – resultater fra SURF-prosjektet 

   Lawrence, Deborah; Ortega, Rengifo Zenon; Skaugen, Thomas (Journal article, 2020)
   Økt urbanisering og klimaforandringer etterspør urbanhydrologiske modeller som kan beskrive urban avrenning også for områder med lite målinger. Vi presenterer en parameter gjerrig nedbør-avløps modell, DDDUrban som beskriver ...
  • Trends in annual maximum snow water equivalent in Norway (1914-2008) 

   Stranden, Heidi Bache; Skaugen, Thomas (Report, 2009)
   In this report, the large number of annual snow data measured annually by the power production companies and reported to NVE, is analysed for the detection of possible temporal trends. There are no indications of significant ...
  • Time-variant snow distribution for use in hydrological models 

   Skaugen, Thomas; Alfnes, Eli; Langsholt, Elin; Udnæs, Hans-Christian (Journal article, 2017)
   A model is put forward which focuses on the dynamical evolution of the spatial distribution of snow water equivalent (SWE). We make use of the fact that when the accumulation and ablation process of the snow reservoir is ...
  • Kvantifisering av usikkerhet i meteorologiske og hydrologiske prognoser 

   Skaugen, Thomas (Notat;3, Report, 1999)
   Delprosjekt HYDRA F7, "Kvantifisering av usikkerhet i hydrologiske og meteorologiske prognoser", ble delvis initiert på bakgrunn av de store avvik mellom prognosene fra flomvarslingen på NVE og Glommens og Laagens ...
  • Metoder for å måle vannføring i umålte felt 

   Skaugen, Thomas; Langsholt, Elin (Journal article, 2007)
   Forvaltning og utnyttelse av vannressursene stiller i dag høye krav til robusthet og pålitelighet når det gjelder metoder for beregning av vannføring i umålte felt. Temaet har internasjonalt fokus, og IAHS har tatt initiativet ...
  • Glacier Area Outline (GAO) 1988-1997 

   Winsvold, S. H.; Andreassen, L. M. (Dataset, 2012)
   Glacier Area Outline (GAO) for mainland Norway from the period 1988-1997, using Landsat TM/ETM+ satellite images. A semi-automatic band ratio method was applied. All automatically mapped snow and ice polygons were visually ...
  • Glacier Area Outline (GAO) 1947-1985 

   Winsvold, S. H.; Andreassen, L. M. (Dataset, 2014)
   Glacier Area Outline (GAO) for mainland Norway from the period 1947-1985. Outlines were digitised from the N50 topographic main map series of Norway (denoted M711 or N50). The topographic maps are constructed from air ...
  • Glacier Lake Outline (GLO) 1999-2006 

   Winsvold, S. H.; Andreassen, L. M. (Dataset, 2012)
   For further description: see Andreassen LM and Winsvold SH (2013) Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD) for the GAO and GLO products. CryoClim sub-service for glaciers in mainland Norway. ESA/NSC PRODEX/Norway, ...
  • Glacier Area Outline (GAO) 1999-2006 

   Andreassen, L. M.; Winsvold, S. H.; Paul, F.; Hausberg, J. E. (Dataset, 2012)
   Glacier Area Outline (GAO) for mainland Norway from the period 1999-2006, using Landsat TM/ETM+ satellite images. A semi-automatic band ratio method was applied. Totally 12 satellite Landsat scenes from the period 1999-2006 ...
  • Glacier Lake Outline (GLO) 1988-1997 

   Winsvold, S. H.; Andreassen, L. M. (Dataset, 2012)
   For further description: see Andreassen L. M. and Winsvold S. H. (2013) Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD) for the GAO and GLO products. CryoClim sub-service for glaciers in mainland Norway. ESA/NSC PRODEX/Norway, ...
  • Snow simulation and forecasting through all Norway: the SeNorge model 

   Endrizzi, Stefano; Skaugen, Thomas (Research report, 2009)
   A model has been recently set up (since 2006) that provides the snow conditions, along with other hydrometeorological parameters, for all Norway at 1 km resolution. This model is called “Senorge” (meaning “See Norway”), ...
  • Satellite observed SCA and gamma distributed snow in the HBV model 

   Skaugen, Thomas; Randen, Frode (Research report, 2009)
   Areas having a seasonal snowpack experience a risk of melt-floods. The magnitude of such a flood is highly dependent on the available water stored in the snow reservoir. Therefore it is of vital importance to estimate the ...
  • Glacier Area Outline (GAO) 1895-1907 

   Winsvold, S. H.; Andreassen, L. M. (Dataset, 2012)
   Glacier Area Outline (GAO) for western Finnmark from the period 1895-1907. Outlines were digitised from "Gradteigskart" constructed from land surveys between 1895-1907, paper maps printed at a scale of 1:100 000. Work ...
  • LOD-tiltak på nedbørsfelt skala; – hva er effekten av regnbed for avløpet i et urbanfelt på Grefsen-Kjelsås i Oslo? 

   Lawrence, Deborah; Ortega, Rengifo Zenon; Skaugen, Thomas (Journal article, 2020)
   Vi har testet effekten av LOD tiltak (regnbed) på totalavløpet fra et 0.3 km2 stort nedbørsfelt med ca 500 husstander på Grefsen Kjelsås i Oslo. Ved hjelp av en nyutviklet urbanhydrologisk nedbør-avløpsmodell, DDDUrban, ...
  • Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) – a community perspective 

   Blöschl, G.; Skaugen, T. (Journal article, 2019)
   This paper is the outcome of a community initiative to identify major unsolved scientific problems in hydrology motivated by a need for stronger harmonisation of research efforts. The procedure involved a public consultation ...