Now showing items 144-163 of 357

  • Has steamflow changed in the Nordic contries? 

   Hisdal, Hege; Holmqvist, Erik; Jónsdóttir, Jóna Finndis; Jónsson, Páll; Kuusisto, Esko; Lindström, Göran; Roal, Lars A. (Report, 2010)
   Climate change studies traditionally include elaboration of possible scenarios for the future and attempts to detect a climate change signal in historical data. This study focuses on the latter, but includes a qualitative ...
  • Homogenisering av massebalanseserier i Norge 

   Kjøllmoen, Bjarne (Report, 2017)
   Originale måleserier fra 16 definerte brefelt i tidsrommet fra 1963 til 2007 er homogenisert og beskrevet i denne rapporten.
  • Hvordan beregne ekstremverdier for gitte gjentaksintervaller? 

   Ragulina, Galina; Taurisano, Andrea (Report, 2014)
   Rapporten presenterer elementer av ekstremverditeorien, vurderer ulike modeller (distribusjoner) for beregning av ekstremverdier, og foreslår ”best praksis” for beregning av nedbørsverdier for store gjentaksintervaller som ...
  • Hydraulisk modellering av flomløp med sideoverløp, kanal og lukka avløp 

   Pedersen, Øyvind; Walløe, Kristine Lilleeng; Lia, Leif; Rüther, Nils (NVE Ekstern rapport;2022:3, Report, 2022)
   Rapporten sammenstiller tilgjengelig kunnskap om forskjellige beregningsmetoder og modeller som kan benyttes for å finne kapasiteten til lukka flomløp med sideoverløp og samlekanal. Dette innbefatter metoder som handberegninger, ...
  • Hydraulisk modellering av flomløp med sideoverløp, kanal og lukka avløp. Litteratur- og casestudier 

   Walløe, Kristine Lilleeng; Pedersen, Øyvind (NVE Ekstern rapport;2022:10, Report, 2022)
   Rapporten tar for seg eksisterende teori og litteratur som kan benyttes for å finne kapasiteten til lukka flomløp med sideoverløp og samlekanal. Dette er supplert med nye og eksisterende casestudier av relevant karakter
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Ulleberg, Øystein; Gjerløw, Jan Carsten (Report, 2017)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil T.; Nørstebø, Vibeke S. (NVE Ekstern rapport;2019:10, Report, 2019)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga gjennomført et treårig FoUprosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. I delrapport tre har SINTEF undersøkt mulighetene for hydrogenproduksjon fra Skromme, Kvernhuselva og ...
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil (Report, 2017)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...
  • Hydrologic effects of land and water management in North America and Asia: 1700–1992 

   Haddeland, Ingjerd; Skaugen, Thomas; Lettenmaier, Dennis (Journal article, 2006)
   The hydrologic effects of land use changes, dams, and irrigation in North America and Asia over the past 300 years are studied using a macroscale hydrologic model. The simulation results indicate that the expansion of ...
  • Hydrological projections for floods in Norway under a future climate 

   Lawrence, Deborah; Hisdal, Hege (Report, 2011)
   An ensemble of regional climate scenarios, calibrated hydrological models and flood frequency analyses are used to assess likely changes in hydrological floods under a future climate in Norway for two periods, 2021-2050 ...
  • Hydrometeorologiske terskler for jordskredfare på Sørlandet og Østlandet 

   Boje, Søren (Report, 2017)
   Rapporten beskriver de hydrometeorologiske tersklene som brukes av jordskredvarslingen for regionene Sørlandet og Østlandet. De nye tersklene er basert på en manuell justering av de landsdekkende tersklene i Hydmet-indeksen. ...
  • Hydropower-driven thermal changes, biological responses and mitigating measures in northern river systems 

   Heggenes, Jan; Stickler, Morten; Alfredsen, Knut; Brittain, John E.; Adeva-Bustos, Ana; Huusko, Ari (Journal article, 2019)
   Water temperatures control life histories and diversity of aquatic species. Hydropower regulation, particularly in high head systems, alters natural water temperature regimes, which may have profound and long-term impacts ...
  • Impacts of hydrological model calibration on projected hydrological changes under climate change – a multi-model assessment in three large river basins 

   Huang, S.; Naz, N. B.; Shrestha, N.; Mishra, V.; Daggupati, P.; Ghimire, U.; Vetter, T. (Journal article, 2020)
   This study aimed to investigate the influence of hydrological model calibration/validation on discharge projections for three large river basins (the Rhine, Upper Mississippi and Upper Yellow). Three hydrological models ...
  • Informasjonsutveksling under øvelser og hendelser 

   Øvrelid, Kari; Gabrielsen, Hein; Røhme, Camilla; Sandum, Trond; Eikenæs, Olianne; Steen, Roger (Report, 2015)
   Rapporten omhandler evaluering av reelle hendelser samt et utvalg større beredskaps- og kriseøvelser de siste fem årene, i tillegg til erfaringer fra en egen workshop arrangert av DP2 i Trondheim februar 2015 og en workshop ...
  • Ingenmannsland 

   Storheil, Stig (Journal article, 2021)
   Artikkelen tar utgangspunkt i dokumentasjon av norske breer fra 1949 til 1979. Overvåking og måling av isbreer ble initiert basert på potensialet for vannkraft. Fra dag én ble fotografering brukt til dokumentasjon, analyse ...
  • Innspill til ”Nasjonal grunnboringsdatabase (NGD) – forundersøkelse” 

   Paulsen, Eivind Magnus (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Isforhold, temperatur- og saltmålinger i Holandsfjorden 

   Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
   Rapporten presenterer de målte verdiene av temperatur, saltholdighet og isforhold i Nordfjorden og Holandsfjorden fra og med igangsettingen av bobleanlegget i november 2002 til avslutning av temperatur og saltholdighetsprøvene ...
  • Iskast fra vindturbiner 

   Butt, Bushra; Dalen, Even Vegard; Lundsbakken, Marte (NVE Veileder;2018:5, Others, 2018)
   Veilederen gir en kort innføring i hva iskast fra vindturbiner er og hvordan risikoen for skader ved iskast kan håndteres
  • Jord- og flomskred. Klimaanalyse for bruk i skredfarekartlegging 

   Sandersen, Frode (NVE Ekstern rapport;2021/11, Report, 2021)
   Prosjektet hadde som mål å undersøke om det finst betre grunnlag for å gjere klimaanalyse i samband med skredfarekartlegging. Hypotesen var at gjennom eit stadig tettare nettverk av nedbørsstasjonar med registrering av ...
  • Karakterisering av flomregimer 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wilson, Donna (Report, 2014)
   Rapporten presenterer 161 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er laget statistikk over hvor ...