• ”Kvistdammer” i Slovakia 

      Braskerud, Bent C.; Hoseth, Knut A.; Israelsen, Tone; Kval, Torgeir; Myrabø, Steinar; Nordlien, Sven-Håkon; Skauge, Joar (Report, 2014)
      Vannføring i bekker og mindre elver. Menneskelig påvirkning kan bidra på tilsvarende måte, og gi økt erosjon, utvasking og skred. Sedimenter, skogsavfall og annet som transporteres med vannet vil redusere den hydrauliske ...