• Effektiv kommunikasjon av naturfarevarsel fra NVE : hvordan kan NVE best formidle naturfarevarsler? 

   Krøgli, Ingeborg K.; Devoli, Graziella; Borsányi, Péter; Engeset, Rune; Majala, Gudrun Dreiås (NVE Rapport;2020:21, Report, 2020)
   Prosjektet «Effektiv kommunikasjon av naturfarevarsel» ble gjennomført i regi av NVE i periode 2017-2018. Hovedmålet var å undersøke om naturfarevarslene blir forstått og utløser endret adferd hos brukerne av tre av våre ...
  • Kvalitetskontroll, analyse og forslag til oppdatering av historiske kvikkleireskred og andre leirskred registrert i Nasjonal skredhendelsesdatabase (NSDB) 

   Solberg, Inger-Lise; Sokalska, Ewa; Devoli, Graziella; Hansen, Louise; Thakur, Vikas (Report, 2015)
   Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til datakvalitet av registrerte kvikkleireskred og andre leirskredhendelser i Nasjonal skredhendelsesdatabase (NSDB). Ca. 500 skredhendelser ble kontrollert mht. ...
  • Regional varsling av jordskredfare 

   Walberg, Nils Arne K.; Devoli, Graziella (Report, 2014)
   Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred i Troms fylke, samt områdene Øksfjord, Stjernøya og Seiland i Finnmark. Dette er den andre rapport i en serie som ...
  • Regional varsling av jordskredfare 

   Walberg, Nils Arne K.; Devoli, Graziella (Report, 2014)
   Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred i Troms fylke, samt områdene Øksfjord, Stjernøya og Seiland i Finnmark. Dette er den andre rapport i en serie som ...
  • Susceptibility map at catchment level, to be used in landslide forecasting, Norway 

   Devoli, Graziella; Bell, Rainer; Cepeda, José (NVE Rapport;2019:1, Report, 2019)
   A national “susceptibility map for landslides in soils at catchment level” was prepared, to be used in the landslide forecasting and warning service at NVE. The map was elaborated by combining five regional susceptibility ...
  • Terminologi for naturfare 

   Kristensen, Lene Lundgren; Jensen, Odd Arne; Devoli, Graziella; Rustad, Birgit Katrine; Verhage, Aart; Viklund, Margareta; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred
  • Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser 

   Langsholt, Elin; Skaugen, Thomas; Ruan, Gusong; Hegdal, Trine Jahr; Magnusson, Jan; Engeland, Kolbjørn; Devoli, Graziella; Mengistu, Zelalem; Stranden, Heidi Bache; Borsányi, Péter; Hamududu, Byman; Holmqvist, Erik (NVE Rapport;2019:13, Report, 2019)
   Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra det interne FoU-prosjektet 80103, Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser, som ble gjennomført i perioden 2015 til 2018. Målsettingen med prosjektet ...
  • Workshop "Regional early warning systems for rainfall- and snowmelt-induced landslides. Need for an international forum?” : summary report 

   Devoli, Graziella; Dijkstra, Tom (Report, 2017)
   This document summarizes the main outcomes from the first International Workshop on ”Regional early warning systems for rainfall- and snowmelt- induced landslides” promoted and organized by the Section for Forecast of Flood ...