• Effektiv kommunikasjon av naturfarevarsel fra NVE : hvordan kan NVE best formidle naturfarevarsler? 

   Krøgli, Ingeborg K.; Devoli, Graziella; Borsányi, Péter; Engeset, Rune; Majala, Gudrun Dreiås (NVE Rapport;2020:21, Report, 2020)
   Prosjektet «Effektiv kommunikasjon av naturfarevarsel» ble gjennomført i regi av NVE i periode 2017-2018. Hovedmålet var å undersøke om naturfarevarslene blir forstått og utløser endret adferd hos brukerne av tre av våre ...
  • Glaciological investigations in Norway in 2001 

   Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune; Elvehøy, Hallgeir; Høivik, Laila P.; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2003:1, Report, 2003)
   Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaeiers in 2001 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glaeier monitoring are diseussed ...
  • Snøskredvarslingen 

   Barfod, Emma; Müller, Karsten; Kosberg, Solveig; Rustad, Birgit Katrine; Landrø, Markus; Ekker, Ragnar; Haslestad, Andreas; Engeset, Rune; Johnsen, Erik (Report, 2015)
   Rapporten er en evaluering av snøskredvarslingssesongen 2015, den tredje offisielle for Snøskredvarslingen i Norge. Varslingen er et samarbeid mellom NVE, Statens vegvesen, MET og Jernbaneverket. Tema som behandles er ...
  • Snøskredvarslingen 

   Müller, Karsten; Kosberg, Solveig; Barfod, Emma; Rustad, Birgit Katrine; Landrø, Markus; Ekker, Ragnar; Haslestad, Andreas; Engeset, Rune; Johnsen, Erik (Report, 2014)
   Rapporten er en evaluering av snøskredvarslingssesongen 2014, den andre offisielle for Snøskredvarslingen i Norge. Varslingen er et samarbeid mellom NVE, Statens vegvesen, MET og Jernbaneverket. Tema som behandles er ...