• Dimensjonerende korttidsnedbør 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Dyrrdal, Anita V.; Grinde, Lars; Myrabø, Steinar (Report, 2015)
   Korttidsnedbør er analysert ved bruk av foreliggende norske pluviometer-data; - både fra målestasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). Det er utarbeidet fylkesvis ...
  • Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Ødemark, Karianne; Heiberg, Hanne; Myrabø, Steinar (Report, 2014)
   Korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet er analysert ved bruk av foreliggende pluviometer-målinger, både fra stasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). ...
  • Eksempel på dreneringstiltak i små nedbørsfelt 

   Hopland, Agathe Alsaker; Myrabø, Steinar; Traae, Eirik (Report, 2016)
   Denne rapporten gir ei samla oversikt (med eksempel) over dei fleste dreneringstiltak som kan utførast i små nedbørsfelt eller sidevassdrag i Noreg for å førebygge mot flaumskadar
  • Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer og radar data 

   Ødemark, Karianne; Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Elo, Christoffer A.; Dyrrdal, Anita V.; Myrabø, Steinar (Report, 2012)
   Korttidsnedbør på Østlandet er studert ved bruk av pluviometer-målinger og radardata. Pluviometerdataene er brukt til studier av ekstreme nedbørmengder for ulike varigheter, for å studere trender og geografiske forskjeller ...
  • Erfaringer fra tre pilotfelt i Gudbrandsdalen 

   Myrabø, Steinar; Olsen, Maria Hetland; Viréhn, Per (Report, 2016)
   Rapporten oppsummerer erfaringer knyttet til samarbeidet NIFS initierte mellom alle problemeiere/aktører i tre pilotfelt i Gudbrandsdalen for å få kartlagt hendelser, skadepunkt, drenerings- og flomveier, samt stikkrenner. ...
  • Flom- og skredhendelser i Gudbrandsdalen 

   Olsen, Maria H.; Hopland, Agathe A.; Myrabø, Steinar; Viréhn, Per; Glad, Per A. (Report, 2015)
   Denne rapporten beskriver flomhendelsene i Gudbrandsdalen i 2011, 2013 og 2014. Det er fokusert på seks pilotfelt i Gudbrandsdalen. Kloppa, Brandrudsåa og Fåvang som ble sterkt påvirket av flommene i 2011 og 2013, og Åretta, ...
  • ”Kvistdammer” i Slovakia 

   Braskerud, Bent C.; Hoseth, Knut A.; Israelsen, Tone; Kval, Torgeir; Myrabø, Steinar; Nordlien, Sven-Håkon; Skauge, Joar (Report, 2014)
   Vannføring i bekker og mindre elver. Menneskelig påvirkning kan bidra på tilsvarende måte, og gi økt erosjon, utvasking og skred. Sedimenter, skogsavfall og annet som transporteres med vannet vil redusere den hydrauliske ...