• Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag 

   Glover, Brian; Brabrand, Åge; Brittain, John; Gregersen, Finn; Holmen, Johannes; Saltveit, Svein Jakob (Report, 2012)
   Det er gjennomført en rekke avbøtende tiltak for forbedring av miljøet i norske vassdrag i forbindelse med vassdragsreguleringer. Erfaringer med tiltakene viser imidlertid at det ofte er mangel på klare målsettinger eller ...
  • Miljøkonsekvenser av raske vannstandsendringer 

   Harby, Atle; Bogen, Jim; Arnekleiv, Jo Vegar; Bakken, Tor Haakon; Bønsnes, Truls Erik; Elster, Margrethe; Kutznetsova, Yulia; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian; Stickler, Morten; Sundt, Håkon; Tjomsland, Torulv; Ugedal, Ola (Report, 2012)
   Rapporten oppsummerer kunnskapsstatus omkring miljøvirkninger av effektkjøring og raske vannstandsendringer og beskriver mulige avbøtende tiltak. Rapporten vurderer miljøvirkninger av mulig økt effektinstallasjon i Mauranger ...
  • The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus 

   Nilsson, Anna L. K.; L’Abée-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Jerstad, Kurt; Larsen, Bjørn Mejdell; Røstad, Ole Wiggo; Saltveit, Svein Jakob; Skaugen, Thomas; Stenseth, Nils Chr.; Walseng, Bjørn (Journal article, 2017)
   Interactions between birds and fish are often overlooked in aquatic ecosystems. We studied the influence of Atlantic salmon and brown trout on the breeding population size and reproductive output of the white-throated ...
  • Tetthet og reproduksjon av ørret på utbygde strekninger med krav om minstevannføring 

   Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning (Report, 2014)
   Ved bygging av småkraftverk føres vann bort fra elvestrekningen mellom inntak og avløp fra kraftverket. Uten kompenserende tiltak i form av minstevannføring, kan de negative konsekvensene av småkraftverket bli betydelige ...