• Analyse av energibruk i yrkesbygg 

   Langseth, Benedicte (NVE Rapport;2016:24, Research report, 2015)
   Rapporten sammenstiller resultater fra rapportene «Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere», «Analyse av energibruk i forretningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere» og «Analyse av energibruk i undervisningsbygg. ...
  • Egenberedskap 

   Steen, Roger (NVE Rapport;2015:103, Research report, 2015)
   Punktanalyse av nødstrømberedskap i noen utvalgte kommuner i Nordland og Vestfold. Kartlegging ble gjennomført av Fylkesmennene i de nevnte fylker på oppdrag gitt av NVE.
  • Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging 

   Gaarder, Geir; Høitomt, Torbjørn (NVE Rapport;2015:102, Research report, 2015)
   NVE har ønsket en kvalitetsvurdering av biologiske undersøkelser ved småkraftsøknader, rettet mot verdifulle naturtyper og rødlistede lav og moser. Basert på feltarbeid i et 20-talls vassdrag på indre Østlandet og midtre ...
  • Gassmetning nedstrøms småkraftverk 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (NVE Rapport;2015:109, Research report, 2015)
   NVE ønsket å få undersøkt om gassovermetning opptrer nedstrøms småkraftverk ved produksjonsutfall. Tre småkraftverk på Vestlandet ble valgt ut i studien. Uni Research fikk i oppdrag å måle gassmetningen nedstrøms kraftverkene ...
  • Satellite observed SCA and gamma distributed snow in the HBV model 

   Skaugen, Thomas; Randen, Frode (Research report, 2009)
   Areas having a seasonal snowpack experience a risk of melt-floods. The magnitude of such a flood is highly dependent on the available water stored in the snow reservoir. Therefore it is of vital importance to estimate the ...
  • Snow simulation and forecasting through all Norway: the SeNorge model 

   Endrizzi, Stefano; Skaugen, Thomas (Research report, 2009)
   A model has been recently set up (since 2006) that provides the snow conditions, along with other hydrometeorological parameters, for all Norway at 1 km resolution. This model is called “Senorge” (meaning “See Norway”), ...
  • Start-stop practice in small Norwegian hydropower plants 

   L'Abée-Lund, Jan Henning; Villar, Jaime Otero (NVE Rapport;2017:9, Research report, 2017)
   Start-stop practice was analysed in 256 Norwegian hydropower plants in conjunction to a set of characteristics. The plants were on grid 2005 - 2014, and production data from 2015. Number of starts were counted for each ...
  • Støyutbredelse ved vindkraftverk med "typisk norsk" topografi 

   Meventus AS; Sinus AS (NVE Rapport;2017:13, Research report, 2017)
   NVE har fått utarbeidet en rapport om støyvirkninger for bebyggelse fra vindturbiner i typisk norsk terreng. Ifølge rapporten kan vindturbiner plassert i landskap med store høydeforskjeller, bart fjell og bebyggelse plassert ...
  • Teknologiskifte i energiforsyningen 

   Hagen, Janne (NVE Rapport;2015:118, Research report, 2015)
   Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...
  • Terrengtilpasning av vindkraftverk 

   Ludescher-Huber, Franziska (NVE Rapport;2018:1, Research report, 2018)
   NVE ønsket å få kartlagt vindturbinleverandørers krav til utforming av veier og oppstillingsplasser i vindkraftverk, og om disse er hensiktsmessige og kan tilpasses norsk topografi for å minske terrenginngrepene. Rapporten ...