Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorRyghaug, Per
dc.contributor.authorNordahl, Bo
dc.contributor.authorHans de, Beer
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.contributor.authorHøst, Jan
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-04-30T13:42:34Z
dc.date.available2018-04-30T13:42:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-410-0891-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496595
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractEtatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGU er det bestilt en rapport med hensikt å undersøke muligheter for å etablere en nasjonal database for grunnundersøkelser. Rapporten har tittel «Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – forundersøkelse». Rapporten beskriver behov for og nytteverdien av en nasjonal grunnundersøkelsesdatabase. Den inneholder en modellskisse for hvordan databasen kan bygges opp og forslag til databaseløsning og nett-tjenester, teknisk modell og behovskartlegging.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleNasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – forundersøkelsenb_NO
dc.title.alternativeNaturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorges vassdrags- og energidirektorat, Jernbaneverket og Statens vegvesennb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record