Show simple item record

dc.contributor.authorL’Heureux, Jean-Sebastien
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-03T11:59:52Z
dc.date.available2018-05-03T11:59:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496988
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractEtatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGI er det bestilt en rapport med hensikt å vurdere kartleggingsgrunnlaget for kvikkleire i strandsonen. Rapporten presenterer også et forslag til metode, basert på dagens metodikk for landområder, for hvordan ”sjøspesifikke” forhold skal ”bygges inn” i tidligere ”landspesifikk” metode for faregradsvurdering (potensiell fare). For øvrig gjennomgår rapporten tidligere etablert metodikk, med et ”kritisk” blikk til de implikasjoner som følger av at man nå vurderer skred som går utenfor ”strandlinja”.nb_NO
dc.language.isonob
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleVurdering av kartleggingsgrunnlaget for kvikkleire i strandsonennb_NO
dc.title.alternativedelprosjekt 6 Kvikkleirenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record