Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKarlsrud, Kjell
dc.contributor.authorOtter, Reidar
dc.contributor.authorGjelsvik, Vidar
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-03T13:16:36Z
dc.date.available2018-05-03T13:16:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-410-0910-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497013
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractEtatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGI er det bestilt en rapport med hensikt å oppsummere NGIs erfaring med blokkprøvetaking og labundersøkelser på blokkprøver.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleState-of-the-art : Blokkprøvernb_NO
dc.title.alternativeNaturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleirenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Vis enkel innførsel