Show simple item record

dc.contributor.authorEidsvig, Unni M. K.
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-04T07:20:26Z
dc.date.available2018-05-04T07:20:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-410-0962-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497052
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractRapporten er en oppfølging av konklusjoner fra diskusjonsmøtet om risikoakseptkriterier, holdt 2013-06-13. Den gir en oversikt over akseptkriterier for skred og flom som allerede er definert eller som praktiseres i Norge. Byggteknisk forskrift TEK 10 gir sikkerhetskrav i forhold til skred og flom for byggverk og gjelder også for offentlige vei- og jernbaneanlegg. Statens vegvesen har utviklet egne risikoakseptkriterier for skredhendelser på vei. Jernbaneverket har overordnede risikoakseptkriterier. NVE spesifiserer veiledende sikkerhetskrav ved dimensjonering av sikringstiltak for eksisterende bebyggelse. Disse blir sammenliknet, og det gjøres en vurdering av om de er enhetlige. Spesielt studeres om det er samsvar mellom kriteriene i TEK 10 og Statens vegvesens forslag til risiko-akseptkriterier for skredhendelser på vei. Studiet viser at det er godt samsvar mellom disse kriteriene. Det finnes imidlertid scenarier (brede skred mot vei med ÅDT opp til 4000) som kan aksepteres i Statens vegvesens modell, men som medfører en høyere risiko enn det som kan aksepteres i TEK 10. For materielle skader forårsaket av flom er det gjort en sammenligning mellom kriteriene i TEK 10 og dimensjoneringskriterier for veghøyde og drenerings-systemet definert av Statens vegvesen. Dimensjoneringskriteriene benyttet av Statens vegvesen er bare delvis i tråd med kravene i TEK 10nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleSammenligning av risikoakseptkriteriernb_NO
dc.title.alternativeNaturfareprosjektet: Delprosjekt 1 Naturskadestrateginb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record