Show simple item record

dc.contributor.authorBjordal, Heidi
dc.contributor.authorOdberg, Marianne M.
dc.contributor.authorSkei, Kristin
dc.contributor.authorSkarsten, Silje
dc.contributor.authorKristensen, Lene L.
dc.contributor.editorBjordal, Heidi
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-04T09:09:29Z
dc.date.available2018-05-04T09:09:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-410-1142-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497122
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver hvordan NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen i dag registrerer tiltak for flom- og skredsikring, og hvordan disse dataene forvaltes og kan utveksles mellom etatene. Rapporten kommer videre med anbefalinger til hvordan data bør registreres, forvaltes og utveksles i fremtiden, og inneholder et forslag til en ny SOSIstandard for registrering av sikringstiltaknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.title«Registrering av flom- og skredsikringstiltak i NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket»nb_NO
dc.title.alternativeNaturfareprosjektet: Delprosjekt 7 Skred og flomsikringnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record