Show simple item record

dc.contributor.authorHoseth, Knut Aune
dc.contributor.authorKristensen, Lene L.
dc.contributor.authorHåland, Gunne
dc.contributor.authorViklund, Margareta
dc.contributor.authorBjordal, Heidi
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-04T11:04:28Z
dc.date.available2018-05-04T11:04:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-410-1167-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497177
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver erfaringer fra utvalgte sikringstiltak i Sogn og Fjordane og Hordaland, bygget av Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Rapporten er basert på en befaring gjennomført i regi av Naturfareprosjektet (NIFS) delprosjekt 7 Sikringstiltak våren 2014. På befaringen deltok fagpersoner fra NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverketnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleSikringstiltak mot skred og flomnb_NO
dc.title.alternativeNaturfareprosjektet: Delprosjekt 7 Skred og flomsikringnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record