Show simple item record

dc.contributor.authorMyrabø, S.
dc.contributor.authorViklund, M.
dc.contributor.authorØvrelid, K.
dc.contributor.authorDolva, B. K.
dc.contributor.authorØydvin, E. K.
dc.contributor.authorPetkovic, G.
dc.contributor.authorHumstad, T.
dc.contributor.authorAunaas, K.
dc.contributor.authorThakur, V.
dc.contributor.editorDolva, Bjørn Kristoffer
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-04T11:27:22Z
dc.date.available2018-05-04T11:27:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-410-1194-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497191
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractNIFS-programmet (2012-2015) har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen. Våre mål har vært å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og å bidra til økt samfunnssikkerhet. Det er utredet og dokumentert ulikeproblemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdragnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleNifs - sluttrapportnb_NO
dc.title.alternativeFoU-programmet Naturfare, infrastruktur, flom og skred (2012-2015)nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record