Show simple item record

dc.contributor.authorThakur, Vikas
dc.contributor.authorOset, Frode
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-07T07:55:28Z
dc.date.available2018-05-07T07:55:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1501-2832
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497272
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractNorges vassdrags‐ og energidirektorat og Statens vegvesen har en ambisjon om å komme med et felles kriterium for prosentvis forbedring av materialfaktor. Statens vegvesen har utarbeidet to nye forslag til prosentivis forbdering av materialfaktor i sprøbruddmateriale. Forslagene er presentert som hoveddokumentet i rapporten. Samarbeidsgruppen SINTEF/Multiconsult var bedt om en evaluering av disse to forslagene, med hoved fokus på forslag 1, i henhold til dagens krav etter NVEs veileder for utbygging i kvikkleireområder og Statens vegvesens Håndbok 016. Evalueringen er presentert som vedlegg til denne rapportennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleProsentvis forbedring av materialfaktor i sprøbruddmaterialernb_NO
dc.title.alternativenaturfareprosjektetnb_NO
dc.title.alternativedelprosjekt kvikkleirenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record