Show simple item record

dc.contributor.authorFauskerud, Odd Arne
dc.contributor.authorAthanasiu, Corneliu
dc.contributor.authorHavnegjerde, Christian Rekdal
dc.contributor.authorTørum, Erik
dc.contributor.authorChristensen, Stein Olav
dc.contributor.authorGylland, Anders
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-07T08:28:35Z
dc.date.available2018-05-07T08:28:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-410-0863-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497278
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractRapportens første del tar for seg anisotropi for leire spesielt med vekt på betydning for stabilitetsberegninger. Det presenteres et konsept for bestemmelse av udrenert skjærfasthet i bløt leire og anvendelse av dette i stabilitetsberegninger. Videre gis et overordnet blikk inn i praktisering og empiriske sammenhenger i litteraturen. For bransjen er det gitt en situasjonsbeskrivelse ift. bestemmelse/valg og anvendelse av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer. Rapportens siste del gir prosjektgruppens anbefalinger for uttak av anisotropiforhold i sprøbruddmaterialer og avslutter med anbefalinger for videre arbeidernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleBruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialernb_NO
dc.title.alternativenaturfareprosjektetnb_NO
dc.title.alternativedelprosjekt kvikkleirenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record