Show simple item record

dc.contributor.authorFleig, Anne K.
dc.contributor.authorWilson, Donna
dc.contributor.editorFleig, Anna K.
dc.date.accessioned2018-05-07T10:22:19Z
dc.date.available2018-05-07T10:22:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-410-0929-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497306
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractThis report is a literature review of flood estimation methods applicable to small catchments. The report summarizes characteristics of small catchments with respect to flood generation and estimation. It describes why flood estimation is particularly challenging in small catchments, and which aspects need specific consideration. Flood estimation methods for both gauged and ungauged sites are included, together with a summary of national methods and recommendations specific for small catchments from several countriesnb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleFlood estimation in small catchmentsnb_NO
dc.title.alternativethe natural hazards project 5nb_NO
dc.title.alternativeflood and surface water floodingnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record