Show simple item record

dc.contributor.authorMüller, Karsten
dc.contributor.authorKosberg, Solveig
dc.contributor.authorBarfod, Emma
dc.contributor.authorRustad, Birgit Katrine
dc.contributor.authorLandrø, Markus
dc.contributor.editorKosberg, Solveig
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-07T10:28:46Z
dc.date.available2018-05-07T10:28:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-410-0933-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497310
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractRapporten er en evaluering av snøskredvarslingssesongen 2013, den første offisielle for snøskredvarslingen i Norgenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleSnøskredvarslingennb_NO
dc.title.alternativeevaluering av vinteren 2013nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record