Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGlad, Per Alve
dc.contributor.authorReitan, Trond
dc.contributor.authorStenius, Seija
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-09T12:57:47Z
dc.date.available2018-05-09T12:57:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978·82·4 10·1014·9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497827
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractRapporten presenterer 165 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er utført flomfrekvensanalyser for alle målestasjonene. Det er også sett på hvor vidt det er rimelig å anta en fordelingsfamilie for hele landet fremfor å bestemme delte basert på lokal analyse som er vanlig i dag. Del er utført regresjonsanalyser og etablert et formelverk for beregning av middelflom og vekstkurver for å estimere flommer med høyere returperioder. Resultatet er et nasjonalt formelverk for nedbørfelt under 50 km2. Formelverket er testet på over 4000 nedbørfelt for å undersøke utfallsrommet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleRegionalt formelverk for flomberegning i små nedbørfeltnb_NO
dc.title.alternativenaturfareprosjektetnb_NO
dc.title.alternativeDp. 5 Flom og vann på avveienb_NO
dc.title.alternativedelprosjekt. 5.1.6nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Vis enkel innførsel