Show simple item record

dc.contributor.authorWalberg, Nils Arne K.
dc.contributor.authorDevoli, Graziella
dc.coverage.spatialNorge, Finnmark - Tromsnb_NO
dc.date.accessioned2018-05-14T08:58:38Z
dc.date.available2018-05-14T08:58:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-410-1039-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498038
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractRapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred i Troms fylke, samt områdene Øksfjord, Stjernøya og Seiland i Finnmark. Dette er den andre rapport i en serie som skal beskrive de områdene i landet som er spesielt utsatt for nevnte skredtyper. Dette området er valgt på grunn av mange skredhendelser de siste årene, hvorav flere episoder har skapt problemer for infrastruktur og bebyggelse. Rapporten er tredelt, hvor del 1 omhandler geologiske, hydrologiske og meteorologiske faktorer som påvirker skredaktiviteten i regionen. Del 2 tar for seg historiske skredhendelser i området, mens del 3 omhandler tilgjengelig informasjon som kan brukes til å forebygge skred i området, dvs. oversikt over meteorologiske og hydrologiske observasjonsstasjoner, aktsomhetskart og den regionale jordskredfarevarslingennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleRegional varsling av jordskredfarenb_NO
dc.title.alternativeanalyse av historiske jordskred, flomskred og sørpeskred i Tromsnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record