Show simple item record

dc.contributor.authorCaragounis, Vivian
dc.contributor.authorHoseth, Knut Aune
dc.contributor.authorNordvik, Helge Leif
dc.contributor.authorBjordal, Heidi
dc.contributor.authorKristensen, Lene Lundgren
dc.contributor.authorViklund, Margareta
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-14T09:58:50Z
dc.date.available2018-05-14T09:58:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7704-145-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498042
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractDenne felthåndboken er utarbeidet for å gi støtte til både erfarne og uerfarne fagpersoner fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) og deres rådgivere som følger opp flom- og skredhendelser i felt. Instruksjonene i felthåndboken beskriver den akutte fasen fra melding om en hendelse eller overhengende fare mottas, og fram til en får oversikt over situasjonen og eventuelle (stabiliserende) tiltak er gjennomført. Felthåndboken ivaretar både små og store hendelsernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleFelthåndbok ved flom og skrednb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record