Show simple item record

dc.contributor.authorJuvik, Eivind
dc.contributor.authorKahrs, Katharina
dc.contributor.authorHumstad, Tore
dc.contributor.editorJuvik, Eivind
dc.coverage.spatialNorge, Senjanb_NO
dc.date.accessioned2018-05-14T11:19:45Z
dc.date.available2018-05-14T11:19:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-410-1113-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498062
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractNærmeste nabo er en parameterfri regresjonsanalyse i statistikken. Vi har brukt den canadiske nærnabomodellen og laget snøskredvarsel for Senja i Troms fylke basert på skreddata fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og værdata fra stasjonene til Meteorologisk institutt (MI). Hensikten er å lage et godt og anvendbart skredvarsel for personell som jobber med beredskap og varsling av snøskred. Vi har oppnådd god treffsikkerhet på å varsle skredene før de har forekommet, men samtidig varsler det skredfare på alt for mange dager hvor det ikke har gått skrednb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleSnøskredvarsling med nærnabometodennb_NO
dc.title.alternativetest av den canadiske nærnabomodellen på skreddata fra Senjanb_NO
dc.title.alternativenaturfareprosjektetnb_NO
dc.title.alternativedelprosjekt 4 overvåkning og varslingnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record