Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBreien, Hedda
dc.contributor.authorHøydal, Øyvind A.
dc.contributor.editorBreien, Hedda
dc.coverage.spatialSverige, Abiskonb_NO
dc.date.accessioned2018-05-14T11:27:38Z
dc.date.available2018-05-14T11:27:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-410-1120-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498065
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractDet er utført forsøk med DaisyBell i Abisko for å studere utløsning av snøskred i bjørkeskog. Bakgrunnen er blant annet at mange løsneområder for snøskred er delvis gjengrodd og en ønsker å ha et generelt grunnlag for hvordan snøskredfare i skog og særlig bjørkeskog vurderes i forhold til bebyggelse.Prosjektet er finansiert av NGI, NVE og NIFS og utført av NGI. Rapporten inngår i Skog og Skred-prosjektet til NGI og NVE som er oppsummert i NGI-rapport 20120078-01-R - Forslag til kriterier for vernskog mot skrednb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleSnøskred i bjørkeskog - testforsøk i Abiskonb_NO
dc.title.alternativeNGI-rapport 20130918-01-Rnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Vis enkel innførsel