Show simple item record

dc.contributor.authorStenius, Seija
dc.contributor.authorGlad, Per Alve
dc.contributor.authorWang, Thea Caroline
dc.contributor.authorTvedalen, Anne Kristina
dc.contributor.authorReinemo, Petter
dc.contributor.authorAmland, Sølvi
dc.contributor.editorStenius, Seija Stenius
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-18T06:36:27Z
dc.date.available2018-05-18T06:36:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-410-1137-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498469
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractRapporten presenterer flomverdier med ulike gjentaksintervall beregnet med ulike metoder for opptil 170 målestasjoner med små nedbørfelt. Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, nasjonalt formelverk for små nedbørfelt, flommodulen i PQRUT og rasjonale formel. Middelflommen for hver målestasjon er estimert ut fra datamaterialet som var tilgjengelig med en tidsoppløsning finere enn døgn. Det er også vurdert omhyllingskurver, GIS analyser av konsentrasjonstider og DDD-modellennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleSammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte feltnb_NO
dc.title.alternativenaturfareprosjektetnb_NO
dc.title.alternativedp. 5 flom og vann på avveienb_NO
dc.title.alternativedelprosjekt 5.1.7nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record