Show simple item record

dc.contributor.authorNyheim, Trude
dc.contributor.authorStrand, Stein-Are
dc.contributor.authorLyche, Einar
dc.contributor.authorOset, Frode
dc.contributor.authorOttesen, Hanne Bratlie
dc.contributor.authorAunaas, Kristian
dc.contributor.editorViklund, Margareta
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-18T07:28:36Z
dc.date.available2018-05-18T07:28:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-410-1156-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498486
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractDen 8. desember 2014 arrangerte delprosjekt kvikkleire en workshop om sikkerhetsfilosofi. Hvordan ta hensyn til sprøbruddoppførsel, avgrensning av område- og lokalstabilitet, hvordan angi tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred, bruk av effektivspenningsanalyser for beregning av områdestabilitet og hvordan grunnundersøkelser kan påvirke krav til sikkerheten mot områdeskred. Bruk av sannsynlighet ble gjentagende ganger tatt opp. Denne rapporten gir en oppsummering fra workshopen. Foredragene er samlet som vedlegg i rapportennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleWorkshop om sikkerhetsfilosofinb_NO
dc.title.alternativenaturfareprosjektetnb_NO
dc.title.alternativedelprosjekt 6 kvikkleirenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record