Show simple item record

dc.contributor.authorØvrelid, Kari
dc.contributor.authorGabrielsen, Hein
dc.contributor.authorRøhme, Camilla
dc.contributor.authorSandum, Trond
dc.contributor.authorEikenæs, Olianne
dc.contributor.authorSteen, Roger
dc.contributor.editorStuedal, Bjørn H
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-18T08:33:18Z
dc.date.available2018-05-18T08:33:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-410-1193-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498513
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractDenne sluttrapporten oppsummerer og kompletterer de tidligere utgitte delrapportene fra Delprosjekt 2. Anbefalingene er justert som følge av endringer i beredskapsplaner og instrukser som har kommet siden delrapportene ble publisertnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleBeredskap og krisehåndtering – oppsummeringnb_NO
dc.title.alternativenaturfareprosjektetnb_NO
dc.title.alternativedelprosjekt 2 beredskap og krisehåndteringnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Show simple item record