Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOttesen, Hanne Bratlie
dc.contributor.authorJuvik, Eivind
dc.contributor.authorAunaas, Kristian
dc.contributor.authorDolva, Bjørn Kristoffer
dc.contributor.authorHavnen, Ingrid
dc.contributor.authorØydvin, Eli Katrina
dc.contributor.authorPeereboom, Ivar Olaf
dc.contributor.editorOttesen, Hanne Bratlie
dc.contributor.editorHavnen, Ingrid
dc.date.accessioned2018-05-18T11:13:39Z
dc.date.available2018-05-18T11:13:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1501-2832
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498566
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractI forbindelse med NIFS-prosjektet har NVE og Statens vegvesen inngått et samarbeid for å forbedre kvikkleiresonekartene i Norge. Etatene har en felles interesse av å samordne etatenes kvikkleiredata på et sted. Rapporten omhandler eksisterende verktøy for identifisering av kvikkleiredata og presenterer fremtidens forsterkede kvikkleiresonekart i Skrednett/NVE Atlas, der også Statens vegvesens kvikkleiredata er sammenstilt og presentertnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleVerktøy for kvikkleirekartleggingnb_NO
dc.title.alternativenaturfareprosjektetnb_NO
dc.title.alternativedelprosjekt 3 kvikkleirenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Vis enkel innførsel