Show simple item record

dc.contributor.authorMelbye, Anne Marit
dc.contributor.authorRørstad, Per Kristian
dc.contributor.authorNybakke, Karen
dc.contributor.authorIsachsen, Olav Karstad
dc.contributor.authorSidelnikova, Maria
dc.contributor.authorKillingland, Magnus
dc.contributor.editorNybakke, Karen
dc.contributor.editorIsachsen, Olav Karstad
dc.contributor.editorSidelnikova, Maria
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-06-07T10:40:03Z
dc.date.available2018-06-07T10:40:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-410-0990-7
dc.identifier.issn1501-2832
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500787
dc.description.abstractDet har vært en jevn økning i bruken av bioenergi i Norge siden 1990. De siste ti årene har økningen vært markant for bruk av bioenergi til fjernvarme- og transportformål, og varme- og transportsektoren anses å være markeder bioenergi kan fortsette å vokse i fremover. Reduksjon av klimagassutslipp er en viktig driver i denne sammenheng. Bioenergi bidrar dessuten til energifleksibilitet i både husholdninger og varmesektoren. Denne rapporten sammenfatter kostnader og det teoretiske og realistiske ressurspotensialet for skogressurser, industrielt avfall, biomasse til biogass, samt biomasse fra andre råstoff. Det realistiske ressurspotensialet for bioenergiressurser i Norge er estimert til cirka 21 TWh, og skog utgjør om lag 17 TWh av dette. Det er i tillegg beskrevet mulig teknologiutvikling og læringsrater for bioenergiproduksjon. Rapporten presenterer også ulike markeder for bioenergi i Norge og omtaler bærekraft og miljøforhold. Avslutningsvis diskuteres det hvordan endringer i treforedlingsindustrien og effekten av markedsmekanismer kan påvirke tilbudet av bioenergi og bioenergiens rolle i energisystemet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectBioenerginb_NO
dc.subjectBærekraftnb_NO
dc.subjectKostnadernb_NO
dc.subjectMarkednb_NO
dc.subjectLæringskurvenb_NO
dc.titleBioenergi i Norgenb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record