Show simple item record

dc.contributor.authorVold, Bjørn Ivar
dc.contributor.authorBrekke, Andreas
dc.contributor.authorLyng, Kari-Anne
dc.contributor.editorSidelnikova, Maria
dc.date.accessioned2018-06-07T13:07:08Z
dc.date.available2018-06-07T13:07:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500888
dc.description.abstractEnergibruk og konverteringstap for produksjonskjedene av de mest relevante bioenergibærerne/bioenergiproduktene i Norge er kartlagt gjennom livsløpsvurderinger (LCA). Resultatene viser stor spredning, med klar sammenheng mellom foredlingsgrad og samlet energitap i form av konverteringstap og primærenergibruk. Det er viktig å presisere at produksjonskjedene ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare, ut fra variasjoner i valg av systemgrenser, allokering av energibruk på ulike produkter, ulik grad av transparent tallmateriale og andre usikkerheternb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectBiodrivstoffnb_NO
dc.subjectBiogassnb_NO
dc.subjectEnergibruknb_NO
dc.subjectKonverteringstapnb_NO
dc.titleEnergibruk og konverteringstap ved bioenergiproduksjonnb_NO
dc.title.alternativelitteraturstudiumnb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record