Show simple item record

dc.contributor.authorSaltveit, Svein Jakob
dc.contributor.authorPavels, Henning
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-06-06T13:28:45Z
dc.date.available2018-06-06T13:28:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-410-0980-8
dc.identifier.issn1501-2832
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500641
dc.description.abstractVed bygging av småkraftverk føres vann bort fra elvestrekningen mellom inntak og avløp fra kraftverket. Uten kompenserende tiltak i form av minstevannføring, kan de negative konsekvensene av småkraftverket bli betydelige for stasjonære ”bekkebestander” eller fisk fra innsjø/større elv som benytter bekker som gyte- og oppvekstområder. En sentral problemstilling for denne undersøkelsen var om den pålagte minstevannføringen fører til at ørret også etter utbygging benytter berørt strekning som gyte- og oppvekstområde. Utvelgelsen av egnede vassdrag ble gjort i samarbeid med NVE, og besto av Usma og Berdalselva i Møre og Romsdal, Stølsdalselva i Hordaland og Vågåna i Rogaland. Undersøkelsen ble gjennomført i september og oktober 2013. Det ble bare fanget ørret. Den sentrale problemstillingen var å få belyst hvorvidt pålagte minstevannføringer fører til at ørret også etter utbygging kan benytte berørt strekning som gyte- og oppvekstområde. I Berdalselva, Stølsdalselva og Vågåna besto bestanden av årsunger (0+) og flere årsklasser av eldre ørretunger. Konklusjonen er at minstevannføringer gjør det mulig å opprettholde bestander av ørret som reproduserer på strekning med minstevannføring. I Usma ble det ikke påvist årsunger, men tre årsklasser av eldre ørret. I Usma er det svært store forskjeller i størrelsen på sommer- og vintervannføring. Tørrlegging av gytegroper og innefrysing av egg kan være et problem dersom vannføringen i gyteperioden er høyere enn vannføringen om vinteren, og dødelighet på rognstadiet kan her gi variasjoner i bestandsstørrelsenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectMinstevannføringernb_NO
dc.subjectSmåkraftverknb_NO
dc.subjectØrretnb_NO
dc.titleTetthet og reproduksjon av ørret på utbygde strekninger med krav om minstevannføringnb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record