• Naturfareforum : årsrapport 2017 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Lunde, Ragnhild (NVE Rapport;2018:41, Report, 2018)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum i 2017 oppsummert.
  • Naturfareforum : Teknologidagene 2019 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;, Report, 2019)
   Rapporten dokumenterer presentasjoner og stikkord fra den avsluttende paneldebatten på Teknologidagene 2019.
  • Fareindikatorer ved skogsveibygging 

   Lileng, Jørn (NVE Rapport;2019:9, Report, 2019)
   En arbeidsgruppe i Naturfareforum foreslår tiltak for å sikre at hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred ivaretas ved en risikobasert tilnærming.
  • Naturfareforum : årsrapport 2018 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Kringen, Ragnhild L. (NVE Rapport;2019:26, Report, 2019)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2018 oppsummert.
  • Skog som vern mot naturfarer : kunnskapssammenstilling og tilpasning til Natur i Norge (NiN) : 

   Nordrum, Rune; Jensen, Odd Are; Lindgaard, Arild; Nilsen, Jan Erik (NVE Rapport;2020:20, Report, 2020)
   Rapporten presenterer forslag til enhetlig beskrivelse av de egenskapene ved skog som har vesentlig betydning for skogens funksjon som vern mot naturfarer
  • Naturfareforum : årsrapport 2019 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2020:19, Report, 2020)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2019 oppsummert
  • Naturfareforum : probabilitet og stabilitet 

   Dolva, Bjørn Kristoffer (NVE Rapport;2020:9, Report, 2020)
   Naturfareforum har gjennomført et seminar for å belyse muligheter og begrensninger knyttet til bruk av probabilistisk teori og metoder i geotekniske stabilitetsvurderinger/-beregninger. NGI har gjennomført arbeidet med ...
  • Toppledermøtet i Naturfareforum 2019 

   Kvernevik, Erling; Dolva, Bjørn; Berg, Hallvard (NVE Rapport;2020:14, Report, 2020)
   Rapporten oppsummerer toppledermøtet i Naturfareforum i 2019 som tok for seg tre tema: finansiering av forebygging, deling og tilgjengeliggjøring av data – juridisk grunnlag, og gode nasjonale løsninger knyttet til varsling ...
  • Naturfareforum – resultater, evaluering og veien videre 

   Bygballe, Lena; Leifseth, Anne Britt (NVE Rapport;2021:27, Report, 2021)
   Naturfareforum ble etablert i 2016 og er et samarbeidsforum bestående av store statsetater som arbeider med naturfare samt KS og representant for Statsforvalterne. Etter fem år, ønsker vi å utforme en tydelig strategi og ...
  • Naturfareforum – Test av metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i områdeplan 

   Andersen, Guro; Andersen, Cathrine (NVE Ekstern rapport;2021:12, Report, 2021)
   Prosjektet har testet DSBs metode for risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanlegging. Dette er gjort gjennom et eksempel med en tenkt overvannshendelse i Kolbotn sentrum. Metodiske utfordringer ble avdekket og DSB vil ...
  • Naturfareforum - årsrapport 2020 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:18, Report, 2021)
   I denne rapporten er aktiviteter og ressursbruk i Naturfareforum 2020 oppsummert.
  • Naturfareforum - Insentiver til og finansiering av forebygging mot naturfare 

   Eidal, Linnea; Kvernevik, Erling; Berg, Hallvard; Celius, Sten; Dolva, Bjørn Kristoffer; Ebeltoft, Mia; Fornes, Lina; Frøyen, Renate; Lindemann, Ingunn; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:9, Report, 2021)
   Rapporten presenterer forslag om et fond for finansiering av forebyggende tiltak mot naturskade/fysisk klimarisiko på eksisterende bebyggelse og infrastruktur, etter modell av det franske Barnierfondet
  • Naturfareforum – Helhetlig risikostyring i små nedbørfelt 

   Hestad, Åsta Gurandsrud; Zeigler, Jon Bergersen; Carvajalino-Fernandez, Marcos (NVE Ekstern rapport;2021:20, Report, 2022)
   Rapporten presenterer resultater fra hydrologiske og hydrauliske analyser i et lite nedbørfelt i Lillehammer kommune – Skurva. Det er presentert forslag knyttet til overvåking, beredskap og en arbeidsmåte som kan følge ...