Now showing items 9-28 of 176

  • Basin-scale phenology and effects of climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Otero, Jaime; L’Abée-Lund, Jan Henning; Castro-Santos, Theodore; Leonardsson, Kjell; Storvik, Geir O.; Johnsson, Bror; Dempson, J. Brian; Russell, Ian; Jensen, Arne Johan; Baglinière, Jean-Luc; Dionne, Mélanie; Armstrong, John Duncan; Romakkaniemi, Atso; Letcher, Benjamin Havens; Kovic, John F.; Erkinaro, Jaakko; Poole, Russell; Rogan, Ger; Lundqvist, Hans; MacLean, Julian C.; Jokikokko, E.; Arnekleiv, Jo Vegar; Kennedy, Richard; Niemelä, Eero; Javierre, P. Caballero; Music, Paul A.; Antonsson, Thorolfur; Gudjonsson, Sigurdur; Veselov, Alexey; Lamberg, Anders; Groom, Steve; Taylor, Benjamin; Taberner, M.; Dillane, Mary; Arnason, Fridthjofur; Horton, Gregg; Hvidsten, Nils A.; Jonsson, Ingi Runar; Jonsson, Nina; Mckelvey, Simon; Næsje, Tor Fredrik; Skaala, Oystein; Smith, Gordon W.; Sægrov, Harald; Stenseth, Nils Chr.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2014)
   Migrations between different habitats are key events in the lives of many organisms. Such movements involve annually recurring travel over long distances usually triggered by seasonal changes in the environment. Often, the ...
  • Bioenergi i Norge 

   Melbye, Anne Marit; Rørstad, Per Kristian; Nybakke, Karen; Isachsen, Olav Karstad; Sidelnikova, Maria; Killingland, Magnus (Report, 2014)
   Det har vært en jevn økning i bruken av bioenergi i Norge siden 1990. De siste ti årene har økningen vært markant for bruk av bioenergi til fjernvarme- og transportformål, og varme- og transportsektoren anses å være markeder ...
  • Biotopjusteringstiltak i vassdrag 

   Eie, Jon Atle; Brittain, John E.; Eie, Jon Arne (Kraft og miljø;, Report, 1995)
  • Bruk av RAMMS::DEBRISFLOW på kjente sørpeskredhendelser 

   Kronholm, Kalle (NVE Ekstern rapport;2021:9, Report, 2021)
   Det finnes per i dag ingen dynamiske modeller spesifikt utviklet for beregning av bevegelse av sørpeskred. Hypotesen i dette arbeidet har vært at RAMMS::DEBRISFLOW (RDF) versjon 1.7.20, også kan anvendes til beregning av ...
  • Changes in snow depth in Norway during the period 1961–2010 

   Dyrrdal, Anita Verpe; Saloranta, Tuomo; Skaugen, Thomas; Stranden, Heidi Bache (Journal article, 2013)
   Observed trends in annual maximum snow depth (SD) in Norway are analyzed and examined in the context of changes in winter climate from 1961 until today. Trends are evaluated for the 50-year period (1961–2010) and for three ...
  • Colours and maps for communicating natural hazards to users with and without colour vision deficiency 

   Engeset, Rune Verpe; Pfuhl, Gerit; Orten, Camilla; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun (Journal article, 2022)
   Natural hazards are often communicated visually using colours and maps. However, users' ability to read and understand these products may be hampered by e.g., colour vision deficiency, potentially rendering the products ...
  • Contemporary ocean warming and freshwater conditions are related to later sea age at maturity in Atlantic salmon spawning in Norwegian rivers 

   Otero, Jaime; Jensen, Arne J.; L’Abée-Lund, Jan Henning; Stenseth, Nils Chr.; Storvik, Geir O.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2012)
   Atlantic salmon populations are reported to be declining throughout its range, raising major management concerns. Variation in adult fish abundance may be due to variation in survival, growth, and timing of life history ...
  • Dammer som kulturminner 

   Nynäs, Helena (Report, 2013)
   Prosjektet "Dammer som kulturminner" søker å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Hensikten med prosjektet er å bidra til framtidig bevaring av historisk viktige dammer og å gi økt ...
  • DDDUrban, ny urbanhydrologisk modell, – resultater fra SURF-prosjektet 

   Lawrence, Deborah; Ortega, Rengifo Zenon; Skaugen, Thomas (Journal article, 2020)
   Økt urbanisering og klimaforandringer etterspør urbanhydrologiske modeller som kan beskrive urban avrenning også for områder med lite målinger. Vi presenterer en parameter gjerrig nedbør-avløps modell, DDDUrban som beskriver ...
  • Density of juvenile brown trout and Atlantic salmon in natural and man-natural riverine habitats 

   L’Abée-Lund, J.H.; Heggberget, T.G. (Journal article, 1995)
   The density of juvenile brown trout (Salmo trutta L.) and Atlantic salmon (Salmon salar L.) was significantly higher along river bank areas protected against erosion than along natural river banks in the River Gaula, Central ...
  • Disentangling local from macroenvironmental effects: Quantifying the effect of human encroachments based on historical river catches of anadromous salmonids 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Haugen, Thrond; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2006)
   In this paper, we use dynamic factor and intervention analysis to identify and quantify the effect of human encroachments on anadromous salmonid catches in 22 Norwegian rivers over a 128-year period. In particular, we ...
  • Divergent trends in anadromous salmonid populations in Norwegian and Scottish rivers 

   Vøllestad, Leif Asbjørn; Hirst, David; L’Abée-Lund, Jan Henning; Armstrong, John Duncan; MacLean, Julian C.; Youngston, Alan F.; Stenseth, Nils Chr. (Journal article, 2009)
   The Atlantic salmon (Salmo salar) is a charismatic anadromous fish of high conservation and economic value. Concerns have been expressed regarding the long-term viability of fisheries throughout the species’s distributional ...
  • Diverging life cycle patterns of two Diamesa species (Diptera, Chironomidae) in High Arctic streams, Svalbard 

   Schütz, Stefan Andreas; Brittain, John E.; Füreder, Leopold (Journal article, 2021)
   The fauna of streams in the High Arctic, dominated by chironomids, is shaped by extreme environmental conditions that represent the physiological limits for benthic invertebrates. Despite their ecological importance, little ...
  • DOKIVER - dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren 

   Yilmaz, Unn; Snekkenes, Christine (NVE Rapport;42, Report, 2019)
   For å forenkle prosessen og heve kvaliteten på dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren, har NVE utviklet en standard med veiledning og et digitalt registreringsskjema. Dokumentasjonsstandarden er delt ...
  • Dynamical properties of the spatial distribution of snow 

   Skaugen, Thomas; Beldring, Stein; Udnæs, Hans-Christian (Journal article, 2003)
   A simulation exercise has been performed to study the temporal development of snow covered area and the spatial distribution of snow-water equivalent (SWE). Special consideration has been paid to how the properties of the ...
  • Ecological condition, biodiversity and major environmental challenges in a tropical river network in the Bago District in South-central Myanmar: First insights to the unknown 

   Eriksen, Tor Erik; Friberg, Nikolai; Brittain, John E.; Søli, Geir; Ballot, Andreas; Årstein-Eriksen, Eirin; Blakseth, Tomas Adler; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (Journal article, 2021)
   Freshwater ecosystems in the Indo-Burma biodiversity hotspot face immediate threats through habitat loss and species extinction. Systems to monitor ecological status and trends in biodiversity are therefore crucially needed. ...
  • Ecological correlates of riverine diatom and macroinvertebrate alpha and beta diversity across Arctic Fennoscandia 

   Brittain, John E.; Heino, Jani; Friberg, Nikolai; Aroviita, Jukka; Kahlert, Maria; Karjalainen, Satu‐Maaria; Keck, François; Lento, Jennifer; Liljaniemi, Petri; Mykrä, Heikki; Schneider, Susanne C.; Ylikörkkö, Jukka (Journal article, 2020-09)
   Arctic freshwaters support biota adapted to the harsh conditions at these latitudes, but the climate is changing rapidly and so are the underlying environmental filters. Currently, we have limited understanding of broad‐scale ...
  • Effects of irrigation on the water and energy balances of the Colorado and Mekong river basins 

   Haddeland, Ingjerd; Lettenmaier, Dennis P.; Skaugen, Thomas (Journal article, 2006)
   An irrigation scheme, based on simulated soil moisture deficit, has been included in the variable infiltration capacity macroscale hydrologic model. Water withdrawals are taken from the nearest river, or, in periods of ...
  • Effects of pollution-induced changes in oxygen conditions scaling up from individuals to ecosystems in a tropical river network 

   Eriksen, Tor Erik; Jacobsen, Dean; Demars, Benoit; Brittain, John E.; Søli, Geir; Friberg, Nikolai (Journal article, 2021)
   Anthropogenic inputs of nutrients and organic matter are common in tropical lowland rivers while little is known about the pollution-induced changes in oxygen availability and respiratory performance of ectotherms in these ...
  • Effects of water discharge and temperature on the seaward migration of anadromous brown trout, Salmo trutta, smolts 

   Hembre, B.; Arnekleiv, J.V.; L’Abée-Lund, Jan Henning (Journal article, 2001)
   The smolt run of anadromous brown trout (Sulmo trutta) in a Norwegian river was studied for three consecutive years. The main run occurred in a period of 7–10 days in the middle or second half of May. Support was found for ...